Binnenstad

Twente is een veelzijdige regio, een unieke combinatie van groen en (groot)stedelijkheid. Enschede en de andere netwerksteden in Twente vullen elkaar aan. Elke stad kent zijn eigen karakter en identiteit. Enschede is de grootste winkelstad, muziekstad, studentenstad, een innovatieve stad met een bruisende sfeer …..We zijn het al, maar het kan en moet nog beter!

We werken samen met partners en inwoners aan een  bruisende, leefbare en toekomstbestendige binnenstad. Met het Actieprogramma Binnenstad zijn veel panden en straatbeelden de afgelopen jaren verbeterd en nog volop in verandering. U leest op deze pagina alles over projecten, ondernemen en de toekomstvisie van de binnenstad.

Er wordt hard gewerkt aan de binnenstad! Denk aan de bouw van een nieuw MST-ziekenhuis, de aanleg van het Koningsplein en het gebied Spoorzone wordt een wijk met grootstedelijk aanzien, behorend bij het stadscentrum! Lees bij 'Spoorzone' en 'Stadsweide' meer hierover.

Actieprogramma binnenstad

Het Actieprogramma Binnenstad fungeert als een vliegwiel om samen met partners de binnenstad levendiger, aantrekkelijker, bruisender en toekomstbestendig te maken.

Projecten

De Enschedese binnenstad richt zich in samenwerking met de binnenstadspartners op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde, en daarmee de economische kracht van de binnenstad van Enschede.

In de 'Verdiepingsslag' wordt gewerkt aan een visie en beleid voor de toekomst. Denk aan een beleid voor wonen, ondernemen en sfeerbeleving van het stadscentrum. De input van betrokkenen en ondernemers wordt momenteel verzameld en eind 2014 wordt op raadsniveau besluitvorming gedaan.

PDFVerdiepingsslag Binnenstad Enschede.pdf

PDFbesluit verdiepingsslag.pdf

Ook is er op ondernemersvlak informatie te lezen en zijn er provinciale subsidies te vergeven aan de regio Twente, waaronder gemeente Enschede. Hierover volgt later meer.

Links