Bloemenlinten

Op allerlei plekken in Enschede zijn bermen en velden ingezaaid met wilde bloemen. Dit fleurt niet alleen uw buurt op, maar het is ook nodig om de biodiversiteit in de stad te verbeteren. Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat door het verdwijnen van leefgebieden o.a. als gevolg van meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk. Daarom brengt Enschede op meerder locaties wilde bloemen terug in de stad. Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels en kleine zoogdieren (b.v. muizen, egels) profiteren er van. Zij zijn afhankelijk van voldoende voedselaanbod als insecten en zaden. Egels zullen een schuilplaats of voedsel kunnen vinden in de bloemenvelden. 

Verspreid over Enschede treft u op geschikte plaatsen nieuwe bloemenvelden aan. Deze bloemenvelden zijn of aangelegd op plekken waar “de schop toch al de grond” in moest of op plekken waar ruimte en een goede uitgangssituatie is voor een bloemenveld. In het najaar van 2016 zijn de locaties gespit en ingezaaid met een bij de grondsoort horend bloemenmengsel. In het voorjaar van 2017 kunt u de eerste nieuwe plantjes op zien komen. De meeste bloemenvelden zullen minimaal 2x per jaar gemaaid worden waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Op die manier blijven de omstandigheden voor de nieuwe planten om weer te gaan bloeien optimaal. Sommige ruigere velden worden minder of in verschillende frequenties gemaaid om ruimte te bieden voor de afzetting van eitjes door insecten en voor overwintering van insecten. De ingezaaide stukken zullen enkele jaren de tijd nodig hebben om zich volledig te ontwikkelen.

De bedoeling is om het bloemenlint steeds iets verder uit te breiden. Dat kan op plekken waar de kansen zich voordoen, zoals gemeentelijke bermen en veldjes, maar ook in uw eigen tuin.