Budget initiatiefkracht voor wijkoverstijgende ideeën

02 mei 2017

Heb je een vernieuwend idee dat je wijk- of dorpsgrenzen overstijgt en dat voor veel mensen in het stadsdeel iets oplevert? Hiervoor is geld beschikbaar!

Een idee kan zelfs het stadsdeel overstijgen. In dat geval worden bijdragen gevraagd uit meerdere stadsdelen.

Ingediende ideeën worden getoetst door een onafhankelijke commissie op de spelregels en kaders die ook gelden voor wijkbudgetten. Daarnaast wordt ook rekening houden met de volgende criteria:

  • Het initiatief beperkt zich niet tot één wijk.
  • Het idee is innovatief/vernieuwend.
  • Het idee versterkt de eigen kracht.
  • Het idee heeft voldoende draagvlak.

Ideeën indienen initiatiefkracht

Je idee kunt je rechtstreeks indienen via www.jijmaaktdebuurt.nl onder 'Ideeën'. Doe dit wel onder vermelding van initiatiefkracht, zodat duidelijk is dat je idee wijkoverstijgend is. Je kunt je idee ook indienen bij Stadsdeelmanagement Oost via stadsdeelmanagementoost@enschede.nl.