Burgerlijke stand 21 april 2016

Geboren

Sep zv L. Kleine Wiecherink en D. Diepenmaat
Rassil dv N. Abo Hashish en W. Shehabi
Thiano zv K.C. Lai en S.F. Chao
Zuheer zv A. Eishou en M. Dahoud
Olivier Patrick Laurens zv P.L. Gerritsen en B.T.H. Ensink
Jayrakshan Michano Satyaraadj zv S. Behari
Yinthe Mirjam Anita dv S.M. Oude Ophuis en E. Nijmeijer
Mara dv M. Vreeken en Y. Abbink
Tess dv M. Vreeken en Y. Abbink
Mayson Christiaan zv J.R. Mul
Beau zv R. Koenders en N.S. Kalverla
Bien dv P. Klein en A.T. Maathuis
Fedde zv J. Spiekstra en M. Hullegie

Overleden

H.A. Minnema V 92j     wed. van R.F.W. Wijbrans
G.J. Bezoen V 71j     geh. met W.M. Kuipers
G. Lubbers V 95j     wed. van A.G. Everink