Commissie Oosting

Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 besloten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid tot een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie. Twee weken later is de Commissie onderzoek vuurwerkramp - beter bekend als de Commissie Oosting - aan de slag gegaan.

De vuurwerkramp

Op 28 februari 2001 is het onderzoeksresultaat van de Commissie gepresenteerd. Dit resultaat is in de vorm van een rapport verkrijgbaar in de boekhandel. Het rapport kunt u bekijken op en downloaden van deze site.

Het rapport is ook verkrijgbaar in de boekhandel:
Eindrapport: isbn 90-71082-67-9; EUR 20,42
Rapport A: isbn 90-71082-68-7; EUR 30,33
Rapport B: isbn 90-71082-69-5; EUR 30,33
Rapport C: isbn 90-71082-70-9; EUR 30,33
Totale set: EUR 102,10

De rapporten A, B en C zijn samenvoegingen van de rapporten.

Hier kunt u het rapport in zijn geheel bekijken of downloaden.

- Eindrapport Commissie Oosting (pdf)

Hier kunt u de verschillende onderdelen van het rapport bekijken of downloaden.

- Publieksversie (40 vragen en antwoorden) (pdf)
- Inleiding en omvang van de ramp (pdf)
- Deel 1: SE Fireworks, de overheid, de ramp (pdf)
- Deel 2: Rampbestrijding en gezondheidszorg (pdf)
- Deel 3: Praktische hulpverlening (pdf)
- Slotbeschouwing (pdf)
- Final consideration (Slotbeschouwing Engels) (pdf)
- Bijlagen (pdf)

Vanaf 1 april 2001 is het kantoor van de Commissie Oosting in Enschede niet meer geopend. Ook de website van de Commissie onderzoek vuurwerkramp is niet meer actief, u wordt automatisch doorgelinkt naar de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar relevante informatie over de vuurwerkramp te vinden is.
De website is nu: www.minbzk.nl