Dump geen afval en zwerfvuil

Mensen die niet alleen hun eigen tuin netjes houden, maar ook aandacht hebben voor de stoep en de goot verdienen een groot compliment. Want (ook) in stadsdeel Oost streven we naar een schone leefomgeving.

Het tegenovergestelde gebeurt ook. Bewoners die tuin- en ander afval storten in openbaar groen. Niet alleen slecht voor het aanzien: het opruimen kost ook geld. Een rekening die we met elkaar betalen.

Waar naartoe met afval

Afval hoort in een afvalbak bij u thuis of kunt u naar een milieu-eiland brengen. Deze zijn meestal te vinden bij een supermarkt. Als u veel afval heeft of grofvuil: breng het naar een afvalbrengpunt. De eerste 300 kilo kunt u gratis aanleveren. Wilt u op de hoogte blijven van ophaaldagen van uw container of van plastic en papier? Download dan de app van Twente Milieu. Door het invoeren van uw postcode krijgt u reminders wanneer de container aan straat moet.

Gezamenlijke aanpak

Op verschillende plekken in Oost waar regelmatig veel zwerfafval ligt, wordt in overleg met de bewoners een plan van aanpak gemaakt. Er zijn al verschillende personen en buurten actief die een aantal keer per jaar bezemacties houden of vrijwillig elke week een rondje doen om zwerfvuil op te ruimen. Op plekken waar de overlast erg groot is kunnen handhavers een proces-verbaal uitschrijven.

Laat een ander geen last hebben van uw afval. Gooi op straat geen rommel weg en stort geen vuil in een plantsoen. Houd samen de leefomgeving schoon!