eIDAS formulieren

De gemeente Enschede maakt gebruik van eIDAS: de Europese electronische identificatiedienst. Meer informatie over eIDAS vindt u hier.

The municipality Enschede works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

Klacht indienen (file a complaint)

Bezwaarschrift indienen (notice of objection)

Schade eigendommen melden (report damage to property)