EUREGIO en leden bundelen krachten voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Op donderdag 10 december vond in Ahaus de startbijeenkomst van het ‘Pact: arbeidsmarkt over de grens!’ plaats.

Wethouder Patrick Welman ondertekende het pact waarvoor de EUREGIO van een groot aantal organisaties uit het grensgebied initiatieven voor de komende twee jaar verzameld. Zodat een gezamenlijke dynamiek ontstaat waar kansen worden benut en grensbarrières geslecht.

In het Nederlands/Duitse grensgebied liggen volop kansen voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. In het Nederlandse grensgebied zijn er veel werkzoekenden en een tekort aan stageplaatsen, terwijl werkgevers aan Duitse kant hard op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel en stagiaires. Meerdere grensoverschrijdende pilotprojecten, onder meer in de zorg en logistiek, maken kansen zichtbaar voor werkgevers en werknemers aan de andere kant van de grens. Desondanks blijft een grensoverschrijdende carrière eerder uitzondering dan regel. Het pact heeft tot doel meer dynamiek in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te brengen.

Sinds eind 2014 onderhoudt de EUREGIO intensief contact met Duitse en Nederlandse organisaties uit de regio, zoals gemeenten, UWV / Agentur für Arbeit, Duitse “Kammern” en Provincies Overijssel en Gelderland. Met elkaar willen ze de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een impuls geven via concrete plannen in het ‘Pact: arbeidsmarkt over de grens!’.

www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu