Gemeenteraad akkoord met herfinancieringsplan FC Twente

18 december 2015

Strenge voorwaarden als basis voor nieuwe start

De gemeenteraad van Enschede heeft vrijdagavond met ruime meerderheid (28 voor – 9 tegen) ingestemd met een garantstelling van maximaal 32 miljoen euro aan FC Twente. Hiermee is het voortbestaan van de club veiliggesteld. De raad verbindt strenge voorwaarden aan deze garantstelling. FC Twente heeft aangegeven alle voorwaarden zonder voorbehoud na te komen.

De huidige lening van de voetbalclub wordt ingelost; met het herfinancieringsplan stelt de gemeente 17 miljoen euro zeker die ze op dit moment als lening aan de club heeft uitstaan. De gemeente Enschede stelt zich garant voor een bedrag van maximaal 32 miljoen EUR, deze garantstelling wordt op termijn teruggebracht naar nul. Hierdoor is herfinanciering van de club mogelijk en kan betaald voetbal in Enschede voort blijven bestaan.

“In de afgelopen periode is er intensief overlegd en samengewerkt om ervoor te zorgen dat de club haar boekhouding zo spoedig mogelijk weer op orde krijgt.” Aldus wethouder Eelco Eerenberg. “Ik ben blij met deze uitkomst en ik vind dat de gemeenteraad een wel afgewogen besluit heeft genomen. Er zijn strikte voorwaarden gesteld, zowel financiële zekerheden als bijdragen van de club aan maatschappelijke initiatieven. FC Twente is voor ons een belangrijke instelling en we willen graag betaald voetbal voor onze regio behouden. Wij hebben ons werk gedaan, FC Twente is nu aan zet om zowel organisatorisch en sportief weer goed te gaan presteren.”

De garantstelling wordt tegen marktconforme tarieven en conform het gemeentelijke beleid voor leningen en garantstellingen verstrekt. De herfinanciering van FC Twente leidt niet tot een extra bezuiniging op de gemeentebegroting en verhoogt ook niet het financieel risicoprofiel voor de gemeente. De eerder verstrekte lening van 17 miljoen euro wordt volledig door FC Twente afgelost.