Gezondheidsvoorlichting

Een goede gezondheid is belangrijk. Om een gezond en veilig leven te bevorderen, is veel voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zowel voor voorlichting aan individuele burgers als voor voorlichting en advisering op scholen en instellingen. Het gaat om onderwerpen als: roken, stress, gezond eten, meer bewegen. Een aantal instellingen in Twente werkt samen bij het geven van deze voorlichting en advisering aan particulieren en aan instellingen

Veel informatie over gezondheid is te vinden op de website van de GGD Twente.

Organisaties die actief zijn op het gebied van het veilig opgroeien en opvoeden van de jeugd in Twente kunnen zich aansluiten bij Jeugd Partners Twente (JPT).