Glas

Alle glas hoort in de glasbak. 91% van alle Nederlanders gooit regelmatig hun lege flessen en potten in de glasbak. Zo komt op dit moment 84% van het eenmalige glas terug in de kringloop en wordt omgesmolten tot nieuw, schoon en bruikbaar glas. Helaas geldt die goede gewoonte nog niet altijd voor al het glas. Kleine glazen verpakkingen, zoals kruidenpotjes, potjes van babyvoeding, parfumflesjes, koffiemelkflesjes en deodorantflesjes horen ook in de glasbak. Overheid, handel en industrie hebben afgesproken dat 90% van al het glas via de glasbak moest worden ingezameld.

In Enschede kunt u uw glas ook afgeven bij een afvalbrengpunt (ABP).

Wat mag wel en wat mag niet?
Niet al het glas is geschikt voor de glasbak. Van het glas dat via de glasbak wordt ingezameld, wordt weer nieuw verpakkingsglas gemaakt. Dit glas heeft een specifieke samenstelling. Wanneer er bij de productie van nieuwe glasverpakkingen glasscherven aan de grondstoffen worden toegevoegd, moeten deze dan ook dezelfde samenstelling hebben.

  • Wat mag wel in de glasbak?
    Alleen eenmalig verpakkingsglas (flessen met statiegeld noemen we meermalig glas). Dit zijn glazen verpakkingen (flessen en potten) waarin levensmiddelen, dranken, cosmetica en medicijnen hebben gezeten.
  • Wat mag niet in de glasbak?
    Andere glazen voorwerpen zoals gebroken ruiten, ovenschalen, drinkglazen, gloeilampen, TL-buizen, kannen, kristal en dergelijke mogen niet in de glasbak. Omdat het een andere samenstelling heeft kan het niet gerecycled worden. Er mogen natuurlijk ook geen doppen, deksels, porselein, plastic tasjes en kruiken in de glasbak. Vensterglas is restafval en mag daarom niet in de glasbak. U kunt dit brengen naar een afvalbrengpunt (ABP).

Als uw glasbak regelmatig te vol is kunt u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum, tel. 4817600. Ook als u in uw buurt graag een (extra) glasbak wilt kunt u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum.

Twente Milieu
Marssteden 37
7547 TE Enschede
Telefoon: 0900 - 852 01 11

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van: de Stichting Promotie Glasbak (www.glasbak.nl)