Grondbank

Wat is een grondbank?
Een grondbank is een organisatie/bedrijf die zich richt op grondstromen. Met grondstromen wordt het afgraven, hergebruiken, opslaan, vervoeren en storten van grond bedoeld. Ook wordt onder grondbank verstaan "de plek waar partijen grond worden ingenomen opgebulkt, gekeurd en weer hergebruikt worden". De grond die vrij komt bij grondverzet (en niet meer gebruikt wordt ter plaatse) kan bij een grondbank worden aangeboden.

Grondbanken zijn voor deskundige en snelle oplossingen, zoals voor:

  • tijdelijke opslag van grond (TOP);
  • vaststellen in hoeverre grond geschikt is voor hergebruik, keuring van een partij grond;
  • u kunt bij de grondbank zowel grond aanbieden als uw vraag naar grond aanmelden;
  • advisering over de toepassingsmogelijkheden van licht.

 grondbank
Grondbank

Waar kan ik met mijn grond terecht?
U kunt uw hoeveelheid grond aanbieden aan een grondbank. De grondbank kan zorgen voor tijdelijke opslag en neemt in sommige gevallen het eigendom van de grond tegen betaling over. U dient dan wel op te letten of de grondbank gecertificeerd en erkend is voor de Beoordelings Richtlijn (BRL) 9335. Via deze link kunt u zien welke grondbanken gecertificeerd en erkend zijn.

Kan ik grond afnemen bij grondbanken?
Door particulieren wordt in principe nooit grond afgenomen, omdat een hele partij grond in één keer afgenomen moet worden en de hoeveelheid hiervan vaak erg groot is. Aannemers of loonbedrijven kunnen hier vaak een rol vervullen. Vaak kan via deze bedrijven een kleine hoeveelheid grond worden afgenomen.

Waar kan ik grondbanken vinden?

De Grondbank Almelo coördineert vraag en aanbod van partijen grond in de regio. Hier wordt grond ingenomen, gekeurd en weer hergebruikt. Tegen betaling kan hier grond worden afgeleverd.

In de regio zijn meerdere commerciële partijen (aannemers, adviesbureau en/of semi-overheden) aanwezig die grondbanken beheren. Grondbanken kunt u op internet vinden. Opgemerkt wordt dat grondbanken commerciële bedrijven zijn en dat rondbellen zich kan lonen.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede
Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

Voor specifieke vragen over grondverzet kunt het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

U kunt uw vraag ook telefonisch stellen via 053 - 481 76 00, op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Hier kunt u voor al uw vragen terecht met betrekking tot de afzet van grond.

Grondbanken
Grondbanken vindt u op internet of in de Telefoongids.