Het azc en de noodopvang, de stand van zaken

17 oktober 2016

Op 30 september 2016 heeft het COA het verzoek om een asielzoekerscentrum in Enschede ingetrokken. Dit kunt u nalezen in het nieuwsbericht: COA ziet af van azc Esmarkerveld. Op 10 oktober heeft de gemeenteraad de brief van het COA besproken.

Het standpunt van het college

Wethouder Jurgen van Houdt van Asiel en Integratie heeft tijdens de stedelijke commissie op 10 oktober letterlijk gezegd: “We hebben een bestuursovereenkomst gehad met het COA. Het COA heeft haar verzoek ingetrokken. Dat betekent dat er geen plan is voor een azc op welke plek dan ook in onze stad. Dus ook niet op het Esmarkerveld. Tenzij uw raad daarop staat om te gaan vastleggen dat het op het Esmarkerveld gehandhaafd moet blijven. Dan staat het u natuurlijk vrij om dat met een motie af te dwingen.“

Een eventueel nieuw verzoek van het COA voor een azc betekent dat het verzoek opnieuw door de raad wordt beoordeeld.

Wat gebeurt er de komende weken

Het college van B&W houdt zich aan de opdracht van de Raad. De komende weken evalueert het college samen met de ambtelijke organisatie het proces van de voorbereidingen van het azc.

Ook wordt een overzicht gemaakt van de gemaakte kosten. Hierna volgt een gesprek met het COA over compensatie van deze gemaakte kosten.

Noodopvang voormalig Wegenerpand nu leeg

De noodopvang in het voormalige Wegenerpand aan de Getfertsingel staat nu leeg. Wordt het contract van het COA verlengd na 1 juli 2017? Het COA schrijft in zijn brief op 30 september: “We hebben afgesproken dat, indien in 2017 mocht blijken dat deze voorziening door ons ook na afloop van de contractperiode nog gewenst is, eventueel ook als reservecapaciteit, we daarover met elkaar in gesprek gaan.”

Wethouder Van Houdt heeft tijdens de stedelijke commissie letterlijk gezegd: “Maar stel dat dat verzoek komt, dan zullen we ook samen met de buurt moeten kijken of we daar nog een jaar zouden kunnen verlengen.”