Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding, ben je 18 jaar of ouder en door een beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Enschede.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht hebt op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • Je hebt geen in aanmerking te nemen vermogen (als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet) en je bent de persoon van wie is vastgesteld dat hij/zij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebt.
  • Je de studie vanwege arbeidsbelemmering (nog) niet kan combineren met arbeidsparticipatie.
  • Je geen inkomsten ontvangt anders dan studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.
  • Je geen beroep kan doen op een voorliggende financiering.

Hoogte individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag bedraagt € 850,- per jaar en wordt toegekend voor een periode van een jaar.

Aanvraag

Denk je dat je in aanmerking komt voor de studietoeslag en wil je meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Enschede telefoon 053-4817800.