Initiatiefrijke Enschedeërs in de spotlights

Promotiecampagne 'Jij maakt de buurt!'

Vanaf morgen hangen de reclameborden in Enschede twee weken lang vol met afbeeldingen van volwassenen en kinderen die in 2015 hun idee hebben gerealiseerd met de wijkbudgetten. Het is de start van een promotiecampagne voor de wijkbudgetten. De campagne kwam tot stand op initiatief van wijk- en dorpsraden en bewonerteams. Zij kozen voor hun wijk het beste idee om op de posters te laten zien. Ook de vernieuwde website www.jijmaaktdebuurt.nl die vanaf nu online is, is samen met hen ontwikkeld.

Heel Enschede maakt de buurt. Zo is het gras in Helmerhoek nu altijd netjes door de noaberschapen, is school een makkie met de huiswerkbegeleiding in Enschede Noord en is Stadsveld gezelliger en groener met mooie buurtpleinen. Deze en andere bewonersinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in wijken.

In de spotlights

Voor de wijkbewoners die hun idee hebben gerealiseerd en hebben meegewerkt aan de posters en filmpjes is een bijzonder moment georganiseerd bij Concordia. Zij kregen vandaag de primeur om de posters en filmpjes als eerste te zien. Ook ontvingen zij uit handen van wethouder Hans van Agteren een exemplaar van hun eigen poster.

De posters en filmpjes zijn nu voor alle Enschedeërs zichtbaar in de straten en via social media. Bijvoorbeeld op de facebookpagina van ‘Jij maakt de buurt!’. Daar verschijnt bijna drie weken lang iedere dag een nieuw filmpje.