Inspraakavond toekomst Wijkboerderij ’t Volbert

03 april 2017

Inwoners van Ribbelt, Stokhorst en Schreurserve zijn van harte welkom op donderdag 6 april in wijkboerderij ’t Volbert om mee te praten over de toekomst van het gebouw voor de wijk.

De avond is een vervolg op de eerste inspraakavond van 1 december. Het is de bedoeling om de daar ingebrachte ideeën met elkaar uit te werken tot twee concrete plannen. De groene omgeving van de boerderij en het wijkcentrum als ontmoetingsplek.
De eerste inloopavond leverde een boel wensen en ideeën op waarop ’t Volbert haar toekomst kan richten. Samenvattend kan worden gezegd dat er vooral een behoefte is aan een ontmoetingsplek van en voor de wijk, in de ruimste zin van het woord.

Kom niet alleen!

Om te komen tot een duurzame ontmoetingsplek voor de wijk is het niet alleen van belang dat er uitwerkingsplannen zijn, maar ook dat er mensen zijn die zich hier op een of andere manier aan willen verbinden. Kunnen er werkgroepen worden gevormd? Kan iemand kennis bieden of op andere wijze ondersteunen?
Bewoners en buurtgenoten zijn van harte welkom op donderdag 6 april in ’t Volbert aan de Magnoliastraat 5. De avond start om 19.30 uur. De oproep is om niet alleen te komen, maar vooral ook een buurtgenoot mee te nemen.