Lichte dementie en mantelzorgers

Langer wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Met hulp van familie, mantelzorg en professionele ondersteuning lukt dit vaak goed.

Het kan gebeuren dat mensen vaker dingen vergeten of dat het gedrag verandert. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de verzorgers. In Enschede Oost zijn er inmiddels al twee ontmoetingscentra opgezet voor mensen met een lichte vorm van dementie en hun mantelzorgers.

Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor buurtbewoners met een lichte tot matige vorm van dementie en hun mantelzorgers. Vaak zijn dit de partners, familieleden, buren of vrienden. Mensen die gebruik maken van het ontmoetingscentrum komen er om deel te nemen aan een dagprogramma. Dat biedt structuur en afleiding. De mantelzorgers kunnen er tijdens de spreekuren terecht voor advies. Maar zij kunnen ook  bijeenkomsten bijwonen en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum Glanerbrug is een initiatief van AriënsZorgpalet en Bruggerbosch. Ontmoetingscentrum ’t Ribbelt is een samenwerking tussen Bruggerbosch en Cura Twente.

Wanneer is het ontmoetingscentrum iets voor u?

Elk ontmoetingscentrum heeft een eigen programma. Doel is dat mensen beter met veranderingen en onzekerheden kunnen omgaan. Het biedt tevens een leuke invulling aan de dag en een moment om samen iets te ondernemen. Het ontmoetingscentrum kan ook een oplossing zijn voor partners die door voortdurende aandacht voor de ander, niet aan eigen ontspanning toekomen.

Wat kunt u als deelnemer verwachten?

Er is een gestructureerde dagindeling en activiteiten zijn afgestemd op de persoonlijke wensen. Denk hierbij aan muziek, koken en bakken. Ook is er aandacht voor beweging in de vorm van zwemmen, sport en spel. Dit gebeurt onder professionele begeleiding van de betrokken zorgprofessionals uit diverse organisaties.

Meer informatie

Wilt u meer weten of gebruik maken van de ontmoetingscentra dan kunt u contact opnemen met groepsbegeleider Karin Koers (Glanerbrug) of  groepsbegeleider Diana ter Grote (’t Ribbelt). Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 053-460 77 77.