Middengebied Spoorzone

Het Middengebied vormt de schakel tussen de binnenstad en de woonwijken Lasonder/Zeggelt. De cultuurmijl verlaat hier het centrum richting Roombeek. Het gebied wordt globaal begrensd door de Molenstraat, de Deurningerstraat, de Niermansgang en de Nieuwe Schoolweg.

Er is behoefte aan relatief grote grondgebonden woningen met een kleine tuin nabij de binnenstad. Er wordt veel waarde gehecht  aan woningen die binnen loopafstand tot de centrumvoorzieningen liggen. Het is de bedoeling dat er een nieuw type woningen/wijk wordt gebouwd. De wijk kenmerkt zich straks door individuele panden en smalle straten waar de auto te gast is.

De huidige bebouwing varieert sterk in schaal, bouwjaar en functie. Her en der in het gebied staan waardevolle, lommerrijke bomen die behouden blijven. Op dit moment kenmerkt zich het gebied door braakliggende terreinen en wat leegstaande gebouwen.

Hieronder vindt u informatie over de lopende projecten:

Nieuwbouw Leger des Heils

De kortdurende opvang van het Leger des Heils (25 plaatsen) gaat verhuizen naar het pand van de voormalige Volksuniversiteit en naar nieuwbouw aan de Cultuurmijl.  

In de eerste week van januari is de omgevingsvergunning verleend. Als de nieuwbouw gereed is in 2016 zal het huidige pand aansluitend worden gesloopt. Dit zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2016 gebeuren.

Verplaatsing IOK De Globe

IOK de Globe gaat verhuizen naar een bestaand schoolgebouw aan de Dr. Benthemstraat. Dit gebouw wordt in de eerste helft van 2016 gemoderniseerd. Het huidige schoolgebouw wordt aansluitend gesloopt.

Plan Niermansgang

Het gebied tussen de Niermansgang en de Visserijstraat wordt naar alle waarschijnlijkheid als eerste ontwikkeld. De gemeente en de ontwikkelaar zijn hierover in overleg en hebben nagenoeg overeenstemming bereikt over de bouw van ca. 32 eengezinswoningen.

Deze nieuwbouw past voor het grootste deel in het bestemmingsplan Spoorzone, voor een klein deel moet de bestemming worden aangepast (voormalige locatie Groente Broertjes).

De Visserijstraat krijgt een nieuw tracé. Deze buigt iets eerder af richting Cultuurmijl

Het Voorlopig Ontwerp Woningen Niermansgang kunt u hier inzien*:

PDFVoorlopig Ontwerp Woningen Niermansgang.pdf

Plan Proper Stok - De Woonplaats

Proper Stok, Nijhuis Bouw en De Woonplaats zijn in gesprek over het realiseren van circa 22 eengezinswoningen in het gebied tussen de Cultuurmijl, de Nieuwe Schoolweg en de Molenstraat.

Hieronder vindt u het voorlopig ontwerp van de woningen in het Middengebied. Het betreft een referentie voor een nieuwbouw.*

PDFVoorlopig ontwerp van de woningen in het Middengebied.pdf

Plan Eeuwige Lente

JTM Vastgoed ontwikkelt een appartementencomplex op de plek aan de Molenstraat, waar vroeger Eeuwige Lente gehuisvest was. Het plan bestaat uit een tweetal gebouwen aan de Molenstraat en aan de Niermansgang met 102 units variërend van ca. 25 tot ca. 60 m2.

Deze plannen zijn in een voorbereidend stadium. Het bestemmingsplan dient nog gewijzigd te worden.

Het Voorlopig Ontwerp Huisvesting - De Eeuwige Lente kunt u hieronder bekijken*.

PDFVoorlopig Ontwerp Huisvesting - De Eeuwige Lente.pdf

*NB. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.