Mijn mening over de website

Mijn mening over de website
Wij hechten veel waarde aan wat u als klant van onze dienstverlening vindt. Als gebruiker van de website, horen we graag uw mening. Wat vindt u van de aangeboden informatie? Hoe waardeert u de mogelijkheden om online producten of diensten aan te vragen? Voldoet onze website aan uw verwachtingen en zo niet, waar komt dat door?
 
Hoe kan ik mijn mening geven?
U kunt uw mening over onze digitale dienstverlening geven door onderstaande vragenlijst in te vullen. Het neemt zo’n 5 minuten in beslag. Wij danken u voor uw bijdrage. Door onder andere uw mening kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Deelname aan het onderzoek is geheel anoniem. Het gaat hier om een landelijk onderzoek onder meerdere gemeenten.

Klik hier om het onderzoek te starten.

Wij waarderen uw inbreng en danken u bij voorbaat voor uw moeite.

Wat levert het op?
Door onder andere uw mening kunnen wij onze dienstverlening continu optimaliseren. Wij voeren diverse klanttevredenheidsonderzoeken uit om zicht te krijgen op de tevredenheid van de dienstverlening aan de balies, de telefoon, via de mail of via onze website. Wij informeren u daarover onder andere via het burgerjaarverslag en onze gemeentelijke website.