Nieuwe nieuwsbrief Havenbedrijf Twente

In de nieuwsbrief Havenbedrijf Twente wordt u onder meer meegenomen in de meest recente ontwikkelingen.

Eind 2014 gingen de gemeenteraden van Hengelo, Enschede, Almelo, Lochem en Hof van Twente akkoord met het voorstel voor een Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen (GHT). De colleges van deze gemeenten tekenden in januari de samenwerkingsovereenkomst. Nu focust het GHT met veel ambitie op uniforme beheer- en uitvoerende taken, meer deskundigheid en een grotere slagkracht voor logistiek en vervoer over water. In de nieuwe nieuwsbrief Havenbedrijf Twente leest u een terugkoppeling van de activiteiten en wordt u meegenomen in de ontwikkelingen.