Nieuws van wijkcommissie Laares

Op dinsdag 8 december zaten een aantal bewoners in de Laares om de tafel om samen na te denken over het Wijkprogramma 2016-2020.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk op welke speerpunten de wijk, onder leiding van Wijkcommissie Laares, zich de komende vijf jaar onder andere gaat richten:  

  • Veiligheid: door te werken aan  inbraakpreventie.
  • Duurzaamheid: bijvoorbeeld door het collectief plaatsen van zonnepanelen op de appartementencomplexen.
  • Zorg: zorgen voor elkaar, eenzaamheid voorkomen of verzachten.

Genoeg ideeën om de komende jaren de schouders onder te zetten. De wijkcommissie nodigt  alle bewoners uit mee te denken om de thema’s het nieuwe jaar verder uit te werken. Via de website www.laares.nl, Facebook Wijkcommissie Laares en de wijkkrant worden bewoners verder geïnformeerd.

De Laares, daar wil je wel wonen!