Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is vooral een product van en een spiegel voor uzelf. Het gaat om wie u bent en wat u van plan bent. Het plan dient tevens als onderbouwing voor uw marketing- en reclame-aanpak en financieel plan. Het ondernemingsplan speelt een belangrijke rol bij de beoordeling of uw bedrijf levensvatbaar is. In een goed en compleet ondernemingsplan staan tenminste de volgende gegevens:

Reden waarom u zich als zelfstandig ondernemer wenst te vestigen;

 • uw opleiding(en) en werkervaring;
 • aard en opzet van het bedrijf of beroep;
 • benodigde en aanwezige vestigingseisen/ vergunningen;
 • marktsituatie;
 • investeringsbegroting waarin begrepen de benodigde bedrijfsmiddelen (zoals pand, machines, vervoermiddelen, inventaris en dergelijke);
 • rechtsvorm van het bedrijf;
 • wijze waarop u de administratie en boekhouding wilt gaan (laten) verzorgen;
 • exploitatiebegroting over het 1e jaar voorzien van een toelichting over: 
  - verwachte omzet en exploitatiekosten;
  - het financieringsplan;
  - een inschatting van de tijdsduur van de benodigde hulp.

U kunt gebruik maken van een  invul ondernemingsplan (met de nodige toelichting). U kunt dit plan gratis downloaden van de website van www.rozgroep.nl 
ROZ-adviseurs helpen u graag bij het opzetten van uw ondernemingsplan.