Ontwerp de mooiste rotonde voor Euregio Bedrijvenpark

01 november 2016

De rotonde bij de entree van Bedrijvenpark Euregio is door de gezamenlijke ondernemers geadopteerd.

De wens is om de rotonde de komende maanden in te richten zodat het ook echt een visitekaartje wordt voor de ondernemers. Met een ontwerpwedstrijd worden bedrijven en inwoners uitgedaagd een ontwerp te maken voor de inrichting van de rotonde.

De communicatiewerkgroep van Euregio Bedrijvenpark - met daarin één bewoner en twee ondernemers van het bedrijvenpark - kiest uit de inzendingen één winnend ontwerp. Dit wordt dan zo goed als mogelijk op de rotonde gerealiseerd. De winnaar ontvangt naast eeuwige roem ook een reischeque ter waarde van € 250,--.

Het ontwerp dient relatief eenvoudig uitvoerbaar te zijn en onderhoudsarm. Verder moet het herkenbaar en kenmerkend zijn voor het bedrijvenpark, waarbij één of meerdere van de volgende thema’s het uitgangspunt moet zijn: het nieuwe logo, noaberschap, samenwerken, grensoverschrijdend, duurzaamheid, circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het ontwerp moet voor 1 december 2016 worden ingeleverd bij parkmanager Mark van Mast. Per e-mail: m.vanmast@parkmanagementeuregio.nl of per post: Bedrijvenpark Euregio, Postbus 6076, 7503GB Enschede. Kijk voor meer informatie en deelnameregels op www.enschede.nl/oost .

[Bron afbeelding: Google Street View]