Ontwikkeling Kop Boulevard

Het is logisch om de positieve en beeldbepalende ontwikkelingen rondom MST en het Koningsplein “met de klok mee” een vervolg te geven in de richting van de stationsomgeving. De eerste fase omvat de locatie van het voormalige Dish-hotel. Het voormalige hotel is ondertussen gesloopt. De eigenaren hebben het voornemen om te komen tot een nieuwe invulling voor het gebied “de Kroon” met een hotel en ook andere functies.

Een tweede fase zou de ontwikkeling van de (rest van de) “Kop Boulevard” moeten zijn, het gebied tussen Haaksbergerstraat, Nijverheidsstraat en Beltstraat. Voor dit gebied wordt gedacht aan het realiseren van een mix van grootstedelijk grondgebonden en gestapeld wonen met een hoog duurzaamheidgehalte in combinatie met andere centrumvoorzieningen. 
Deze op zich wenselijke ontwikkeling is vanwege een gebrek aan passend programma en de grote financiële risico’s de komende 10 jaar naar verwachting nog niet haalbaar. De gemeente neemt daarin niet het voortouw,  maar faciliteert alleen. De gemeente wil private partners verleiden om dat voortouw wel te pakken en in samenspraak met de gemeente dit gebied tot ontwikkeling te brengen.