Ontwikkelingen TSN

TSN heeft op vrijdag 27 november 2015 uitstel van betaling aangevraagd voor het onderdeel huishoudelijke ondersteuning. Op dit moment weten we nog niet wat de exacte gevolgen daarvan zijn voor de mensen uit de regio die daar werken en voor de mensen die huishoudelijke ondersteuning krijgen via deze organisatie. In Enschede gaat het om 872 cliënten. We begrijpen dat er op dit moment veel onzekerheid is. Bij het personeel en de cliënten. TSN laat weten dat ze er de komende tijd alles aan doen om de dagelijkse zorg door te laten gaan. Ze zeggen dat ze gedurende de surseance hun cliënten van dienst blijven zijn.

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. En staan paraat om waar dat nodig is en binnen onze mogelijkheden ligt,  snel te kunnen handelen. Samen met TSN, de Twentse gemeenten en eventueel andere zorgaanbieders van huishoudelijke ondersteuning.

Lees het bericht van TSN