Oost-Nederland en Ministerie OCW sluiten Cultuurconvenant

08 februari 2017

Landsdeel Oost wil zich ontwikkelen tot een kraamkamer voor nieuwe vormen van kunst en cultuur

Dit staat in het cultuurconvenant dat het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de acht steden Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Ede, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede overeengekomen zijn. Met deze overeenkomst willen de overheden de culturele infrastructuur in Oost-Nederland versterken. Basis voor de samenwerking is het cultuurmanifest Oost-Nederland van 2015.

Het convenant bevestigt en regelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en de financiering van de culturele instellingen in Oost-Nederland. Een van de afspraken is het uitwerken van een visie voor het cultuurbeleid vanaf 2021. Verder spreken de ondertekenaars onder meer af samen te werken om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 37 instellingen te nemen. Dit zijn instellingen die mede gefinancierd worden vanuit het Rijk. Dit zijn voor Enschede: jeugdtheater Sonnevanck, het Orkest van het Oosten, Nationale Reisopera, Rijksmuseum Twenthe, Museum Twentse Welle en TETEM.