Op onderzoek in de natuur met IVN Natuurouders

01 februari 2017

Groen heeft positieve effecten op de ontwikkeling van het kinderbrein, en spelen in de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder én fitter.

Gebruik van de buitenruimte tijdens natuuronderwijs draagt hier in grote mate aan bij. Maar dat is niet altijd gemakkelijk te organiseren. Daarom zijn er IVN Natuurouders, zij ondersteunen de docent om met de kinderen naar buiten te gaan, juist tijdens de les.

Natuurouders en duurzaamheidseducatie op school

IVN Natuurouders zijn ouders, grootouders of andere volwassenen die een grote betrokkenheid hebben bij wat hun (klein)kind op school leert, en die het leuk én zinvol vinden om samen met kinderen op onderzoek te gaan in de natuur. Zij volgen de IVN cursus Natuurouder, om daarna de leerkrachten te ondersteunen bij natuureducatie met de kennis en vaardigheden die zij tijdens de cursus hebben opgedaan.  Bijvoorbeeld door een waterles te begeleiden of te helpen bij een buitenles bomen. Door IVN Natuurouders op te leiden wordt zowel een impuls gegeven aan natuureducatie als ouderparticipatie. Bovendien zijn buitenactiviteiten bij uitstek geschikt voor ontdekkende en onderzoekende  vaardigheden, belangrijke aspecten van de 21e eeuwse vaardigheden.

Meedoen? Wat vragen wij van u?

IVN Enschede wil in het schooljaar 2017-2018 (6 bijeenkomsten van 2,5 à 3 uur, verspreid over herfst en voorjaar) een nieuwe groep Natuur(groot)ouders opleiden. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden.  We willen graag de belangstelling voor deze cursus peilen. We richten ons in eerste instantie tot de teams omdat we van mening zijn dat succesvol natuurouderwerk onmogelijk is zonder een enthousiast schoolteam. We horen dan ook graag vóór 28 februari of u Natuur(groot)ouders wilt laten opleiden in het komende schooljaar.

Dit kunt u laten weten door een mail te sturen naar Thea Otten, medewerker duurzaamheidseducatie gemeente Enschede,  e-mail a.otten@enschede.nl. Voor vragen kunt u mailen of bellen met Thea Otten, 06-13687397