Opvang minderjarige vluchtelingen

Jeugdzorgorganisatie Jarabee vangt minderjarige vluchtelingen op en begeleidt hen. Het gaat om maximaal 50 jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar. Zij hebben al een formele verblijfsstatus omdat zij minderjarig zijn. De jongeren worden opgevangen in een kleinschalige woongroep en meerdere kleinschalige wooneenheden.

Kleinschalige wooneenheid

In opdracht van Nidos gaat Jarabee verspreid in Twente in totaal tussen de 100 en 200 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) opvangen. Op dit moment wordt samen met de veertien gemeenten in Twente gekeken welke locaties hiervoor geschikt zijn. Jarabee heeft de woning aan Mallumbrink 17 ingericht als kleinschalige wooneenheid. In deze eenheid wonen tijdelijk 5 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Er is 24-uurs begeleiding op een manier die zo veel mogelijk op een reguliere gezinssituatie lijkt.

Meer informatie en contact

Voor vragen over de opvang en begeleiding van AMV’s kunt u contact opnemen met Jarabee: 074-2561900 of info@jarabee.nl.
Meer achtergrondinformatie over AMV’s vindt u onder het thema asielbeleid op de site van de rijksoverheid.

Veel gestelde vragen over Opvang minderjarige vluchtelingen in Enschede


Om wat voor jongeren gaat het?

Het gaat om minderjarige vluchtelingen uit verschillende landen met verschillende achtergronden. Het grootste deel komt uit Syrië en Eritrea. Zowel jongens als meiden, waarbij jongens in de meerderheid zijn.

Komen er nog meer minderjarige vluchtelingen (AMV’s) naar Enschede? Welke locaties zijn in beeld?

Dat is nog niet te zeggen. Op dit moment zijn er geen andere locaties in Enschede in beeld.

Wat doen de andere gemeenten in Twente?

Dat is niet bekend. Samen met de veertien Twentse gemeenten bekijkt Jarabee op dit moment welke locaties geschikt zijn voor de opvang van AMV’s.

Wat is precies de rol van de gemeente Enschede bij het opvangen van AMV’s?

De opvang en begeleiding van AMV’s is de verantwoordelijkheid van Jarabee. Jarabee heeft de opdracht gekregen van het Nidos om 100 tot 200 AMV’s op te vangen in Twente. Voor het vinden van geschikte opvangplekken staat Jarabee in nauw contact met de 14 Twentse gemeenten, waaronder Enschede. Verder heeft de gemeente bij de opvang van AMV’s aan de Mallumbrink de rol van vergunningverlener, nadat Jarabee de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Ook heeft de gemeente een rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Past opvang van minderjarige vluchtelingen in het bestemmingsplan?

Nee, maar de gemeente kan via een omgevingsvergunning medewerking verlenen aan tijdelijk afwijkend gebruik. Jarabee moet deze aanvragen. De aanvraag doorloopt de normale procedure en het college beoordeelt deze. De aanvraag en het besluit worden bekend gemaakt in het weekblad Huis-aan-Huis Enschede. Hiertegen kunt u bezwaar maken.

Veiligheid

Wat betekent de komst van minderjarige vluchtelingen voor de veiligheid?

Jarabee houdt samen met de politie en de gemeente de openbare orde en veiligheid goed in de gaten. Bewoners uit de directe omgeving kunnen erop rekenen dat Jarabee risico’s zoveel mogelijk uitsluit. Jarabee zorgt ervoor dat 24-uur per dag begeleiding aanwezig is en ’s nachts loopt er een nachtwacht rond. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Voor de openbare orde en veiligheid buiten het terrein maakt de gemeente afspraken met de politie. De gemeente en politie zijn samen verantwoordelijk voor veiligheid in heel Enschede.