Raad stemt in met evaluatie wijkwelzijn

14 maart 2017

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 13 maart 2017 ingestemd met de evaluatie wijkwelzijn 2016.

De afgelopen periode werd deze evaluatie in alle stadsdelen gehouden met diverse welzijnsaanbieders, stadsdelen, raadsleden, inwoners en partners. De evaluatie heeft het goede wederzijdse gesprek over welzijn tot stand gebracht en de uitkomsten zijn overwegend positief.

Het wijkwelzijn wordt per 2018 stadsdeelgewijs opgepakt. Per stadsdeel komt er één wijkwelzijnspartner. De gemeente gaat de aandachtspunten en geleerde lessen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, in de aanbesteding meenemen en vanaf 2018 meerjarige contracten aan. Een deel van het budget wordt beschikbaar gesteld voor het zogeheten Right to Challenge, voor welzijnsinitiatieven van inwoners/groeperingen. Lees meer over Welzijn053 op www.enschede.nl/welzijn053.