Renovatie Ribbelerbrinkstraat

04 oktober 2016

Dit najaar worden de stoepen, parkeerplaatsen en de groenstructuur van de Ribbelerbrinkstraat tussen de supermarkt en buurthuis De Kom gerenoveerd.

De aanwezige bomen zijn na 40 jaar uitgegroeid en worden vervangen door bomen met een smallere kruin. Ook worden de stoepen vernieuwd. De elf esdoorns zijn volgroeid en de kwaliteit gaat achteruit. Het resultaat is dat de kronen kaler worden en de wortels alleen maar groter. In een relatief smalle straat als de Ribbelerbrinkstraat passen de bomen niet meer. Met de omwonenden is overleg geweest en het advies om de bomen te rooien en te vervangen is overgenomen.

Na het vellen van de bomen en het verwijderen van de wortels wordt het trottoir vernieuwd. De parkeervakken links en rechts van de rijbaan worden hersteld. De nieuwe worden nog deze winter geplant. De nieuwe soort is zuilvormig. Daarmee behoudt de straat de groene uitstraling.