Renovatie Winkelcentrum Lage Bothofstraat

05 september 2016

Het winkelcentrum aan de Lage Bothofstraat wordt gerenoveerd. Enschede krijgt daardoor een stukje textielhistorie terug.

De eigenaar herstelt het oorspronkelijke gebouw in ere en maakt een harmonieuze verbinding met het nieuwe deel. Nu de stalen beplating is verwijderd, is goed zichtbaar hoe de Van Heekfabriek er oorspronkelijk heeft uitgezien. In de nieuwe opzet is ruimte voor de huidige EMTÉ en Jumper. Voor de rest van de ruimte worden nog gegadigden gezocht. Het deel waarin nu de Jumper is gevestigd wordt gesloopt zodat een betere verkeersafwikkeling mogelijk is.

Het terrein achter de supermarkt is eigendom van De Woonplaats. Hier zijn woningen en appartementen gepland. Daarna gaat De Woonplaats het plandeel tussen Lage Bothofstraat en Lipperkerkstraat herontwikkelen.

[Foto's: huidige situatie en impressie van de nieuwe situatie]