Sociale Kaart: overzicht van algemene voorzieningen

07 februari 2017

Vorig jaar is een “Overzicht van algemene voorzieningen” op de website van wijkteams geplaatst.

Lees het hier

Op basis van de eerste ervaringen gaan we deze doorontwikkelen zodat de voorzieningen makkelijker te vinden zijn. Onze verwachting is dat de vernieuwde website nog dit voorjaar kan worden gelanceerd.

Er is voorlopig gekozen het overzicht te beperken tot de algemene voorzieningen. Het gecontracteerde aanbod vanuit jeugdzorg en Wmo nemen we niet op in deze sociale kaart. Hierdoor kunnen inwoners direct zien van welke voorzieningen (in hun eigen omgeving) zij zonder indicatie gebruik kunnen maken.