Spreekuren wijkagenten in Oost

De wijkagenten zijn een aanspreekpunt voor alle zaken die binnen een wijk een relatie hebben met het politiewerk.

Ze houden zich onder andere bezig met de aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen), jeugdproblematiek, het handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en ze surveilleren in de wijk.

Wijkagenten zijn netwerkers. Ze houden contact met de bewoners in de wijk, maar ook met de gemeente, sportverenigingen, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijk werk, huurderverenigingen, scholen en belangenverenigingen.

Uw initiatieven zijn waardevol

Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die de burger kan geven. U kunt met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol. De wijkagenten hebben iedere week spreekuren op verschillende plekken binnen stadsdeel Oost.

Dolphia

Maandag   13.00 – 14.00u buurthuis De Kei aan de Slankweg (wijkagenten Wassink en Bossink)

Glanerbrug

Maandag   14.30 – 16.00u het Dorpshuis aan de Kerkstraat (wijkagenten Wassink en Bossink)

Ribbelt – Schreurserve Stokhorst

Dinsdag      13.00 – 14.00u De Kom aan de Ribbelerbrinkstraat (wijkagent Kemaloglu)

Velve Lindenhof

Dinsdag      14.00 – 15.00u wijkcentrum Lumen aan de Velveweg (wijkagenten Schnieder en Helthuis)

Hogeland, Wooldrik, Varvik Diekman

Donderdag 13.00 – 14.00u Speeltuingebouw aan de Hendrik Smeltweg Hogeland (wijkagent Vos)

De wijk Eschmarke heeft geen eigen spreekuur. Er kan gebruik worden gemaakt van de spreekuren in Dolphia of Glanerbrug. Wilt u meer weten over de politie in uw buurt, kijk dan op www.politie.nl en vul Enschede in in het zoekvenster.