Stadsdeel Oost DOET bij ‘t Volbert

20 maart 2017

Medewerkers van stadsdeel Oost hebben vrijdag 10 maart gesjouwd, gespit, en gesnoeid bij wijkboerderij ’t Volbert in Stokhorst.

De oranje hesjes gingen aan en de kruiwagens, schoppen en harken werden van de kar gepakt. Aan het eind van de middag lag het buitenterrein er weer opgeruimd en netjes bij.

De wijkteams in Oost, stadsdeelbeheer, stadsdeelmanagement en stadsdeelwethouder kiezen elk jaar een locatie om in het kader van NL DOET een bijdrage te leveren aan verbetering in het stadsdeel. Dit jaar is gekozen voor boerderij ’t Volbert. De locatie ligt aan de parkeerplaats van het nieuwe winkelcentrum Stokhorst dat eind maart opent.

Grind en Dahlia’s

Met meer dan twintig personen werd er driftig geharkt en gesnoeid. Ruim twee grote containers vol met blad en takken zijn verwijderd. De paden en het terrein voor de scouting zijn voorzien van een nieuwe laag grind en bij het hoofdgebouw zijn Dahlia’s gepoot. Jeffrey Brinkman: “Boerderij ’t Volbert vormt een ontmoetingspunt voor wijkbewoners. Er zijn verenigingen die hier onderdak hebben en er is een actieve scoutinggroep. ’t Volbert wordt de ontmoetingsplek in de wijk waar jong en oud binnenloopt en leuke dingen organiseert.”

Dik tevreden

Met de bijdragen van alle medewerkers en de wethouder kijkt het bestuur van ’t Volbert dik tevreden terug op het resultaat. Het terrein is opgeschoond en met wat extra inzet van vrijwilligers en buren is het goed te onderhouden.

Vrijwilligers nodig

Op 6 april houdt ’t Volbert voor iedereen in de wijk een inloopavond om vrijwilligers te werven. Ook voor de buitenruimte worden nog mensen gezocht. De avond begint om 19.30 uur.