Stadsdeelagenda Oost in stadsdeelcommissie

04 oktober 2016

In juni hebben de vijf stadsdelen van Enschede elk hun eigen ‘agenda’ aangeboden aan de raad. In de stadsdeelagenda staan de speerpunten, doelen en ambities vermeld die het stadsdeel wil halen de komende twee tot drie jaar.

In stadsdeel Oost ligt de focus op de energie in de wijken. Dinsdag 11 oktober wordt de stadsdeelagenda besproken in de stadsdeelcommissie Oost. U bent van harte welkom!

Speerpunten

De stadsdeelagenda beschrijft vijf speerpunten in Stadsdeel Oost:

  • Schoon & duurzaam
  • Veiligheid
  • Werken & meedoen
  • Zorg & ondersteuning
  • Jeugd & onderwijs

De achttien wijken en buurten in Oost zijn op onderdelen getoetst aan de vijf speerpunten. Dat resulteert in een praktisch inzicht waarin een wijk voorop loopt of achter blijft bij het stedelijk gemiddelde. Met professionals en betrokkenen in de wijk wordt de verdieping gemaakt hoe verbetering gerealiseerd kan worden.

Stadsdeelcommissie

De stadsdeelagenda is gepubliceerd op www.enschede.nl/oost. Dinsdag 11 oktober wordt de stadsdeelagenda gepresenteerd en besproken in de stadsdeelcommissie Oost. Op dat moment kunnen er vragen worden gesteld en kunnen er ideeën en suggesties worden gedaan. In gesprek blijven met elkaar leidt tot creativiteit, ideeën en initiatieven. Een van de opdrachten uit de stadsdeelagenda is om deze voortdurend op te halen. De stadsdeelcommissie Oost vergadert in servicecentrum Oost aan de Gronausestraat 300. De vergadering begint om 19.30 uur. Kijk voor de complete agenda op www.raad053.nl/vergaderingen.