Symposium 'Tussen wens en recht'

De gemeentejurist als geweten en bondgenoot van het bestuur in de veranderende samenleving?

Wat is onze rol als gemeentejurist in onze rechtstaat? In welk krachtenveld doen wij ons werk? En wat betekent het samenwerken met de samenleving voor onze rol? Wie zijn onze klanten eigenlijk? Dit zijn de vragen die we behandelen tijdens deze inspirerende middag voor juridisch professionals.

Datum: donderdag 10 november
Locatie: Vestzaktheater Enschede
Dagvoorzitter: Ton van Snellenberg

Programma

13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee.

13.30 uur

Opening door Marcel Meijs, gemeentesecretaris van de gemeente Enschede.

13.45 uur

Inleiding door buitenpromovendus van Tilburg University mr. Wubbo Wierenga, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en auteur van het artikel De dynamiek van wens en recht’.

14.30 uur

Inleiding door Hans Weggemans, voormalig programmadirecteur Sociaal domein van de gemeente Enschede en nu landelijk projectleider Inclusieve Stad, een samenwerking tussen 5 steden en het rijk.

15.15 uur

Pauze.

15.30 uur

In gesprek met elkaar onder leiding van Ton van Snellenberg.

16.15 uur

Afsluiting.

Netwerkborrel in het café van het Vestzaktheater.