Terugblik op het overgangsjaar

Met Peter Sonder, clustermanager Ambiq

Het overgangsjaar van de transitie is bijna achter de rug. Een intensief jaar voor zowel gemeente als zorgaanbieders. Hoe kijken zij terug op deze nieuwe samenwerking? En waar ligt de focus voor volgend jaar? We vragen het aan Peter Sonder, Clustermanager Ambiq.

“Het afgelopen jaar waren we vooral zoekende. Samenwerken met gemeenten is voor ons iets nieuws. Dus het was echt samen uitvinden hoe je elkaar kunt vinden en waar je moet zijn. Inmiddels merk je dat iedereen langzaam grip op de zaken begint te krijgen. Alle partijen willen bovendien het beste voor de cliënt. En uiteraard voorkomen dat de cliënt de dupe wordt.

Ik ben ook deelnemer van de klankbordgroep maatwerkvoorzieningen, waar we kennis en ervaringen wisselen met gemeente en andere zorgorganisaties. Tijdens deze bijeenkomsten is het goed om te horen waar iedereen mee bezig is en tegenaan loopt, zodat we de samenwerking kunnen optimaliseren aan alle kanten. Hier ligt bij ons ook de focus voor komend jaar.

Wat ik vanuit mijn eigen positie nog wel graag zou willen is een vast contactpersoon voor vragen over bijvoorbeeld indicaties of beschikkingen. Per wijk een vraagbaak of iets dergelijks. Dit soort korte lijnen kunnen mijn inziens nog worden uitgebouwd.”