Terugblik op het overgangsjaar

Met Yvon Noordman, beleidsadviseur gemeente Enschede

Het overgangsjaar van de transitie is bijna achter de rug. Een intensief jaar voor zowel gemeente als zorgaanbieders. Hoe kijken zij terug op deze nieuwe samenwerking? En waar ligt de focus voor volgend jaar? We vragen het aan Yvon Noordman, beleidsadviseur gemeente Enschede.

“Al met al was het een dynamisch jaar. Als gemeente hebben we de focus gelegd op de zachte landing. Oftewel dat alle overgangscliënten op een zorgvuldige manier in de gemeentelijke Wmo terechtkomen en niet tussen wal en schip vallen. Als ik kijk naar deze ambitie, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. Ook kijk ik positief terug op de samenwerking met zorgaanbieders. Vanuit Enschede, maar ook Twentebreed kiezen we voor partnerschap. We zijn als gemeente dan wel verantwoordelijk, maar kunnen dat niet zonder samenwerking met aanbieders. Mede door de klankbordgroepen maatwerkvoorzieningen en jeugd hebben we nauw contact. De bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn een constructieve manier om ervaringen uit te wisselen en ontwikkelingen te bespreken. Zo krijgen we inzicht in hoe onze Enschedese aanpak in de praktijk werkt. En kunnen we de samenwerking verder verbeteren.

Wat beter kan en zeker ook beter moet is het versimpelen van het proces aan de achterkant. We zijn, zowel aanbieders als gemeente, het afgelopen jaar ontzettend druk geweest met facturaties, declaraties, productcodes etc. Ik ben ervan overtuigd dat dit minder bureaucratisch kan. Hier gaan we komend jaar hard mee aan de slag. Ook de stap naar meer inzet op algemene voorzieningen, gaan we verder invulling geven. Hoe maken we grote slagen naar innovatie en vernieuwing? Een goede focus voor 2016, wat in het teken staat van de transformatie.”