Aanmelding TextielCafé 16 februari 2017 - Smart Textiles

Aankomende editie #4 van het TextielCafé staat in de teken van Smart Textiles. Aan de hand van pitches door zorginstellingen, studenten en ondernemers wordt een inspirerende blik op de toekomst geworpen en nagedacht over toepassingsmogelijkheden van smart textiles in top-sporttraining, zorginnovatie, ziekteverzuim en nog veel meer. 

We nodigen u ook van harte uit om uw eigen spontane ideeën bij dit thema kenbaar te maken. Er wordt ter plekke de mogelijkheid geboden om aan te haken bij veelbelovende kansen zodat we daar op korte termijn in kleiner comité een verdiepingsslag kunnen maken. Door de nauwe betrokkenheid van PNO Consultants bij deze ontwikkeling, wordt ook direct een link gelegd naar de mogelijkheden om dergelijke innovaties te financieren en daarmee de haalbaarheid te vergroten.

Locatie en tijdstip

Design Lab
The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede

Reserveer alvast 16 februari vanaf 15.30 uur voor het TextielCafé. Nadere informatie volgt snel. 

Heeft u geen bevestiging ontvangen van uw aanmelding? Mail ons dan op ondernemersloket@enschede.nl