Update noodopvang in Enschede

17 december 2015

De stand van zaken medio december.

In november heeft de gemeente bekend gemaakt dat wij het voormalige Wegenerpand aan de Getfertsingel aanbieden als locatie voor noodopvang van vluchtelingen. In dit bericht leest u wat de laatste stand van zaken is op dit moment.

Stand van zaken

De gemeente Enschede heeft het pand aan de Getfertsingel aangeboden als locatie voor noodopvang. Op dit moment zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met het COA hierover. Maar gezien de situatie in het land en de vraag naar opvanglocaties verwachten wij dat deze locatie voor noodopvang in gebruik wordt genomen. De eerste stappen in de voorbereiding hebben wij daarom nu gezet. Bijvoorbeeld uitzoeken welke vergunningen er dan nodig zijn, procedures die daar bij horen en het samenstellen van een klankbordgroep. Zodra meer bekend is over de vraag en de plannen van het COA communiceren we dat met omwonenden. Vanaf dat moment willen we graag de klankbordgroep daarbij betrekken.

Aanmelden voor de klankbordgroep

We stellen een klankbordgroep samen van direct omwonenden. Zij kunnen zich hiervoor nog aanmelden. We hebben inmiddels een aanmeldingen ontvangen vanuit de Zuiderspoorstraat en namens het Bonhoeffer college. Maar we zouden heel graag vanuit elke omliggende straat een of twee vertegenwoordigers hebben in de klankbordgroep. We zoeken in ieder geval nog mensen die de Getfertsingel en de Cromhofsbleekweg vertegenwoordigen. Woont u in deze straten? We waarderen het als u overlegt met uw buren en collega-ondernemers wie zich hiervoor aanmeldt. Zo kunt u meedenken en meepraten over de plannen voor de opvanglocatie. Meldt u zich zo snel mogelijk aan via vluchtelingenopvang@enschede.nl of door te bellen met 053 – 481 7200.

Informatiemail ontvangen?

Omwonenden van de locatie aan de Getfertsingel houden we op de hoogte met informatie via e-mail. Staat u niet op deze lijst maar wilt u de informatiemails ook ontvangen? Meldt u hiervoor aan via vluchtelingenopvang@enschede.nl of bel met 053 – 481 7200. Het infopunt is bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is het infopunt bereikbaar tot 12.00 uur.