Vastgoed en openbare ruimte

Energiezuinige verlichting in gemeentelijke gebouwen

Gemeente Enschede past in al haar 160 gemeentelijke gebouwen energiezuinige verlichting toe (hoogfrequentie verlichting). Daarmee wordt ten opzichte van conventionele verlichting tot 50% aan energieverbruik bespaard. Daar waar het meerwaarde oplevert ten aanzien van het milieu en voor de situatie voldoende lichtopbrengst genereert wordt ook ledverlichting toegepast.

Draagt bij aan: Minder CO2 uitstoot, verkoeling

Duurzame ledverlichting

De gemeente Enschede is gestart met een grootschalige vervanging van de verlichting door duurzame ledverlichting. Ledverlichting kost relatief weinig energie voor de hoeveelheid licht die het levert. Energiebesparing is een belangrijk doel binnen de gemeente. Momenteel wordt ongeveer de helft van de energienota verbruikt door openbare verlichting. De gemeente Enschede heeft als doel in het jaar 2020 met de openbare verlichting minimaal 20% energiebesparing te hebben gerealiseerd ten opzichte van het meetjaar 2013. Dit jaar worden ca. 3500 armaturen vervangen met ledverlichting. Dit is 10% van de totale openbare verlichting in Enschede en levert een energiebesparing op van 40%. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ca. 60 gezinnen. De komende jaren worden er nog eens ca. 1500 armaturen per jaar vervangen. De ledverlichting is niet alleen duurzaam maar geeft ook minder overlast. Ledverlichting straalt namelijk niet rond maar gerichter naar de straat, waardoor er minder lichtinval is in woningen en minder last voor flora en fauna.

Draagt bij aan: Energiebesparing, vermindering CO2, veiligheid

Duurzaam asfalt: Ecofalt en Lynpave

Ecofalt is hét duurzame en koude alternatief voor asfalt.  Milieuvriendelijk, twaalf maanden per jaar te verwerken en tot 100% besparing in CO2 -uitstoot en gasverbruik tijdens de productie. Met  gerecycled slooppuin als grondstof is het winnen van nieuw gesteente overbodig. Abbink en Gemeente Enschede slaan de handen ineen richting een duurzaam Twente. De  Gemeente Enschede stelt de Nieuwe Beekweg beschikbaar als pilot. Met de aanleg van 400 meter Ecofalt wordt het jaarlijkse gasverbruik van twee huishoudens bespaard. Ook wordt er zeker 4,6 ton CO2 –uitstoot bespaard, gelijk aan de jaarlijkse verwerking van CO2 -uitstoot van 231 bomen. 

De basis: recycled frees- en bioafval. Er is een grote stap gezet met de introductie van LynPave. Dit mengsel bestaat onder andere uit recycled oud asfalt en een toevoeging van een biobased materiaal afkomstig uit de vlasteelt.  Het mengsel heeft als voordeel dat bij de productie minder gas (30% minder) nodig is met als voordeel veel minder CO2 uitstoot. Lynpave 'verjongt' de oude bitumen, de vlasolie versoepelt daarnaast het mengsel als een soort verjongingscreme. Het LynPave mengsel wordt geproduceerd bij de ACH (Asfalt Centrale Hengelo) en de Asfalt Centrale Over Betuwe (ACOB) In Huissen. Het Asfalt Kennis Centrum heeft het traject van productie en verwerking begeleid.

Draagt bij aan: energiebesparing

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

De gemeente Enschede heeft ruim 1600 zonnepanelen geplaatst op verschillende gemeentelijke gebouwen, zoals het Stadskantoor, Spinnerij Oosterveld, Servicecentrum Noord en het Nationaal Muziekkwartier. De zonnepanelen kunnen ongeveer 330.000 kilowattuur per jaar produceren, wat overeen komt met het gemiddelde energieverbruik van ongeveer 100 huishoudens. De zonnepanelen leiden tot een vermindering van energiekosten van €665.000 voor de gemeente Enschede.

Draagt bij aan: Energieopwekking, minder CO2 uitstoot