Veiligheid kunstgrasvelden: update 3 maart 2017

03 maart 2017

Ook het European Chemical Agency (ECHA) heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Het ECHA concludeert ook dat mensen veilig kunnen sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat.

Het hele bericht is te lezen op de website van het RIVM

De gemeente Enschede volgt de lijn van het RIVM, Vereniging Sport en Gemeenten en de GGD, die oordelen dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is. 

Wij volgen met Sportaal de ontwikkelingen nauwgezet en als vanuit vervolgonderzoek mocht blijken dat het niet verantwoord is om te spelen op met rubber ingestrooid kunstgras, dan zullen wij gepaste maatregelen nemen. Momenteel zien wij daar geen aanleiding toe.

Meer informatie

Hebt u specifieke vragen voor Enschede, bel dan met Sportaal: telefoonnummer 053 - 488 89 00. Of mail naar info@sportaal.nl.

Bekijk ook onze eerdere nieuwsberichten over de veiligheid van sporten op kunstgrasvelden.