Verantwoording wijkbudgetten

13 juni 2016

De commissies Wijkbudgetten van Stadsdeel Oost presenteerden op 31 mei aan de stadsdeelcommissie wat er allemaal in 2015 is gerealiseerd met de wijkbudgetten.

Het was een sfeervolle bijeenkomst in een decor van kleine huiskamertjes, compleet met koffie, thee en bonbons en met lampenkappen uit grootmoeders tijd.

De commissieleden gingen op visite en hoorden hoe wijkbudgetten echt bijdragen aan meer sociale samenhang: buren die activiteiten organiseren voor kinderen of voor senioren, het realiseren van een buurtspeeltuin, van buurtmoestuinen, kunstexposities, hondenrenveldjes en historische boekwerken. Er werden leuke gesprekken gevoerd en de raadscommissieleden deelden welgemeende complimenten uit voor het werk dat de wijkbudgetleden verzetten om dit allemaal te realiseren.

Hebt u zelf een goed idee dat met wijkbudgetten gerealiseerd kan worden, kijk dan op www.jijmaaktdebuurt.nl en dien een aanvraag in. Belangrijk is dat meerdere buurtbewoners enthousiast zijn over uw plan.