Welkomstbijeenkomst

Wij zijn blij dat ondernemers zoals u het initiatief nemen om een bedrijf te vestigen in Enschede. We ontmoeten u graag bij onze kennismakingsbijeenkomst op dinsdag 7 november 2017 vanaf 19.00 uur in het Stadhuis van Enschede. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bij deze aanmelding een paar vragen wilt beantwoorden zodat wij een eerste indruk krijgen van uw verwachtingen.
Bij voorbaat dank en graag tot ziens!

Gegevens bedrijf
Aantal personen bij bijeenkomst
Ik kom op dinsdag 7 november a.s. met het volgende aantal personen:
Omschrijving van uw bedrijfsactiviteit(en)
Wilt u tijdens de bijeenkomst een elevatorpitch (presentatie van 1 minuut) houden over uw bedrijf?  verplicht