Werkconferentie huiselijk geweld en kindermishandeling

Kun je tools en middelen nog beter en effectiever inzetten bij lastige situaties op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Deze vraag stond centraal in de werkconferentie huiselijk geweld en kindermishandeling op 5 november jl. Meer dan 100 mensen, van wijkcoach, zorgregisseur tot medewerker lokale toegang in Twente, namen deel om antwoord te krijgen.

Als medewerker van de lokale toegang kom je van alles tegen aan problematiek, ook huiselijk geweld en kindermishandeling. De werkconferentie bood mogelijkheid meer te weten te komen over onderwerpen, interventies en werkwijzen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Verschillende workshops gaven de deelnemers inzicht in de manier waarop je bestaande tools kunt inzetten in lastige situaties. Hiervoor waren zes thema’s gekozen die in de praktijk geregeld voorkomen. Het gaat om vechtscheidingen, verwaarlozing, Code Rood, Meldcode, Veiligheidsplan en Tijdelijk Huisverbod. Deskundigen van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Code Rood, Veiligheidshuis en Veilig Thuis Twente waren aanwezig om hun kennis  te delen.

Om de kennis verder te vergroten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling worden er ook in 2016 bijeenkomsten georganiseerd.