Wethouder bezoekt groep 7 Prinseschool

De leerlingen van groep 7 van de Prinseschool aan de Prinsestraat hebben met hun leerkracht Hans Vennink nagedacht over mooie en lelijke plekken in de binnenstad.

Met een plattegrond in de ene hand en hun mobieltje in de andere, doorkruisten de leerlingen in teams de binnenstad. Dat leverde veel foto’s en leuke ideeën op. De teams maakten een digitale presentatie van een mooie plek én een lelijke plek in de binnenstad en deden een suggestie voor verbetering van de lelijke plek. Die eindresultaten presenteerden ze aan Eelco Eerenberg, stadsdeelwethouder Centrum.

Opvallend is dat bijna alle leerlingen het Wilminkplein als mooiste plek in de binnenstad kiezen. Kinderen kunnen daar heerlijk klauteren en spelen op en rond de waterpartij. Ouders kunnen ontspannen vanaf een bank toekijken. Als lelijkste plek in de binnenstad werd het Van Heekplein vaak genoemd. Een heel groot en saai plein waar niks te beleven valt op het waterballet na. Met een leuk en kleurig houten speeltoestel maak je het plein voor kinderen veel interessanter.

Na de presentatie van de leerlingen, hadden de kinderen een vraag- en antwoordgesprek met Eelco Eerenberg over zijn werk als wethouder en andere zaken.

[Foto: De kinderen van de Prinseschool presenteerden hun eindresultaten aan wethouder Eelco Eerenberg]