Wethouder Welman in de Werkplaats

Wethouder Patrick Welman bracht op 20 januari een bezoek aan de Werkplaats, een locatie van Aveleijn waar mensen met een verstandelijke beperking in een beschermde omgeving kunnen werken, leren en bijdragen.

De wethouder kreeg alles te horen over het hoe en wat van de Werkplaats. Zo verrichten cliënten van de Werkplaats werkzaamheden in overleg met wijkbeheerders Jan ten Elzen en Benno Buursink van Stadsdeel West. Bijvoorbeeld het schoonmaken van straatnaam- en verkeersborden. Of het signaleren van schade aan straatmeubilair, zodat de wijkbeheerder de reparatie kan regelen. De gemeente Enschede faciliteert de Werkplaats vanuit stadsdeelbeheer West.

Maatschappelijke deelname

‘Deze samenwerking met Wijkbeheer past heel goed bij onze missie: Leven vol betekenis,’ vertelt Johan de Bruin van de Werkplaats. ‘Doordat onze cliënten in de wijk werken, kunnen  ze betekenis ervaren, door nieuwe contacten en persoonlijke groei. Het is ook een goede aanvulling op de werkzaamheden van onze groenploeg. Die ploeg voert al een aantal jaar onderhoudswerkzaamheden uit voor de Regio Twente op het terrein van het Rutbeek.’

De samenwerking tussen de gemeente en de Werkplaats is een pilot in Enschede-West die regelmatig wordt geëvalueerd en wellicht op termijn stadsbreed toegepast wordt.