Wijkraad Wesselerbrink ‘verlegt’ grenzen

20 september 2016

Wijkbijeenkomst in De Magneet op 22 september

De wijkraad Wesselerbrink wil in plaats van vergaderingen, wijkbijeenkomsten gaan houden. Dit betekent uitwisselen van thema’s die in de wijk leven, met bewoners aan tafel en niet van achter de tafel. De wijkraad wil dat meer bewoners meedoen en nodigt u daarom van harte uit op donderdag 22 september om 19.15uur in De Magneet. De koffie staat klaar! In deze bijeenkomst komen aan de orde:

Loaksteencommissie

Door het plaatsen van een markesteen op 16 september op de kruising van de Wesselerbrinklaan en Het Lang/Het Bijvank maakt de Loaksteencommissie oude markegrenzen weer zichtbaar. De commissie wil hierbij zoveel mogelijk wijkbewoners betrekken om de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Eind oktober wordt deze steen dan feestelijk onthuld. Op 22 september ‘nemen zij u mee’ in de historische achtergrond van dit project.

Wesselerbrinklaan zonder verkeerslichten?

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst vertellen verkeersdeskundigen over de plannen om de verkeerslichten bij het kruispunt Wesselerbrinklaan/Het Bijvank te verwijderen. Maar natuurlijk niet voordat de bewoners naar hun mening is gevraagd. Graag horen wij uw mening over deze voorgenomen plannen in de Wesselerbrink.

Diftar

In de pauze is er voor de aanwezigen gelegenheid om zich te laten voorlichten over afvalscheiding.