Overzicht gegunde opdrachten

In onderstaand overzicht staan de aanbestedingen vermeld die inmiddels zijn afgerond en waarvoor een opdracht is verstrekt.

De geplande en actuele aanbesteding kan je vinden op de Inkoopkalender.

Leveringen

Opdracht

Gegund aan

Contactpersoon

Dienstauto's

Diverse partijen

W. ten Brinke

Diensten

Opdracht

Gegund aan

Contactpersoon

Prestatieovereenkomst RGVO

Perceel 1 – Kantoorpanden gegund aan: HOMIJ Technische Installatie BV

Perceel 2 - Panden met maatschappelijke functie gegund aan: Strukton Worksphere

K. Rekers

Inzameling papier en restafval

Ter Horst Milieu B.V.

R. Willemsen

Fietsgedragcampagnes

Advier BV

A. Pasman