Internationale delegatie uit Zweedse stad Linköping bezoekt Enschede voor kennisuitwisseling

27 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Op woensdag 27 en donderdag 28 september brengt een internationale delegatie uit de Zweedse stad Linköping een bezoek aan Enschede. Linköping, met een bevolking van bijna 100.000 inwoners, is de zesde stad van Zweden.

De delegatie, onder leiding van burgemeester Mikael Sanfridson van Linköping, bestaat uit stedenbouwkundigen en professionals die zich bezighouden met het aantrekken van talent.

Het hoofddoel van het bezoek was kennisuitwisseling op het gebied van stadsontwikkeling, met extra aandacht voor innovatie, klimaatverandering, veranderende woonbehoeften en talentontwikkeling. Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Jeroen Diepemaat verwelkomde het gezelschap en leidde hen rond tijdens hun verblijf in Enschede. Dit bezoek vormt een belangrijk vervolg op het werkbezoek dat Jeroen Diepemaat en collega's van stedelijke ontwikkeling en woningcorporaties in het najaar van 2021 aan Linköping brachten.

Kennisuitwisseling tussen kennissteden 

De contacten tussen Linköping en Enschede gaan al enkele jaren terug. Mede dankzij de samenwerking tussen de Universiteit Twente en Linköping University in het European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Daarnaast hebben Novel-T en Kennispark contacten met Linköping Sciencepark. Beide steden zijn zustersteden van Palo Alto in de Verenigde Staten en zijn ook lid van het Europese stedennetwerk Eurocities. 
Een bijzonder interessant aspect voor Enschede is hoe Linköping momenteel finalist is voor de prestigieuze titel "Innovatiehoofdstad van Europa" in het kader van de Icapital Award van de Europese Commissie.

Aandacht voor talentontwikkeling en innovatie

Het tweedaagse programma voor de delegatie heeft het karakter van een conferentie, waarbij uitwisseling plaatsvindt tussen de projectleiders van stedelijke ontwikkeling van beide steden. Hierbij zijn ook de woningcorporaties Domijn en de Woonplaats vertegenwoordigd. Bovendien gaan projectleiders uit beide steden die verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling en innovatie met elkaar in gesprek. Hierbij spelen partijen als Kennispark, Novel-T, Twenteboard en vertegenwoordigers van culturele broedplaatsen een belangrijke rol.

Rondgang langs toonaangevende projecten

Tijdens het bezoek werden diverse opvallende locaties en projecten in Enschede bezocht. Zo bracht het gezelschap een bezoek aan de Performance Factory, waar het huidige parkeerterrein een transformatie ondergaat tot een duurzame woonplek voor jonge professionals, met modulaire en milieuvriendelijke bouwmethoden. Ook werd men rondgeleid in het Centrumkwadraat als belangrijk onderdeel van de Spoorzone Hengelo-Enschede. Diverse bestaande en nieuw te ontwikkelen wijken, zoals Cromhoff, Robson, Ruwenbos en Twekkelerveld werden bezocht. Op het Kennispark werd stilgestaan bij de innovatiecampus waar onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en ondernemers intensief samenwerken, waardoor het een aantrekkelijke locatie is voor bedrijven.

Intensiveren van de samenwerking

De burgemeester van Linköping en het stadsbestuur van Enschede maken afspraken over de toekomstige samenwerking. Wethouder Jeroen Diepemaat benadrukt het belang van internationale samenwerking tussen diverse Europese steden: "Linköping staat net als Enschede voor een aantal belangrijke opgaven. Het veranderende klimaat vergt dat je anders omgaat met de ontwikkeling van een stad. Hetzelfde geldt voor veranderende woonbehoeften, bijvoorbeeld van jongeren. Onze beide steden zetten vol in op het aantrekken en behouden van talent. Een kijkje nemen in elkaars keuken helpt bij het vergaren van nieuwe inzichten die bijdragen aan het vormgeven van Enschede als een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te verblijven."